นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ผลการดำเนินงาน
งบการเงิน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
65858   คน
เริ่มนับ 26 พฤศจิกายน 2553
 • โครงการปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี...
 • ภาพการตรวจสอบและการดำเนินแก้ไขตามการร้องเรียนผู...
 • ภาพการตรวจสอบกรณีร้องเรียนแนวทางการถมดิน หมู่ 2
 • ภาพการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนการบุกรุก...
 • ภาพการดำเนินการตรวจสอบ และการจัดทำการตอบแบบประช...
 • กองคลังออกบริการเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2564
 • ภาพการตรวจสอบการประกอบการรับซื้อ-ขาย มันสำปะหลั...
 • ภาพกิจกรรมการดำเนินการ โครงการ "สมาร์ท ชุม...
 • กิจกรรมการตรวจสถานประกอบการ/ห้างร้านในพื้นที่ ต...
 • ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบ...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
 • นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
  นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายวรเทพ สอนโส
  นายวรเทพ สอนโส
  รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นางสาวณัฐสินี เทาดี
  นางสาวณัฐสินี เทาดี
  เลขาสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายประมุข แก้วทาสี
  นายประมุข แก้วทาสี
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายไชยา สมผุย
  นายไชยา สมผุย
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นาวสาวเบญจมาศ ทุนประเทือง
  นาวสาวเบญจมาศ ทุนประเทือง
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายวีระ พุทธระสุ
  นายวีระ พุทธระสุ
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายธวัชชัย ทับชา
  นายธวัชชัย ทับชา
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นางหวานเย็น  โคตะมะ
  นางหวานเย็น โคตะมะ
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายวัฒนา  แสนเสริม
  นายวัฒนา แสนเสริม
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายสมมารถ สว่างพรม
  นายสมมารถ สว่างพรม
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 • นายสุทธิวัฒน์ ดาบจันทร์
  นายสุทธิวัฒน์ ดาบจันทร์
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ประกาศ เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการ
ประกาศการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการการป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 55
ประกาศใช้แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินการสำรวจป้าย รับแจ้งเบาะแสการติดตั้งป้ายรุกล้ำทางสาธารณะ ประจำปี 2563
การติดตั้งป้ายโฆษณา อย่างไรให้ถูกต้อง


Video Thumbnail วันมหาปวารณา (วันออกพรรษา)
Video Thumbnail เพลงปั่นจักรยาน Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ Official
Video Thumbnail วันพ่อแห่งชาติ ปี 2559
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ทั่วไป ( 26 พ.ย. 64 ) ขก๐๐๒๓.๑/๑๐๐๙

กระดานข่าวทั่วไป
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
<< พฤศจิกายน 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธ.ออมสิน
 • ธ.ธกส
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศาลปกครอง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย