เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
117   คน
สถิติทั้งหมด
119819   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
 14   8
งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
 23   18
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 34   65
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566
 12   36
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 14   34
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 8   39
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 12   39
โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 13   37
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
 12   36
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
 15   47
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 7   40
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง \\\\\\\
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง \\\\\\\"รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสารสู่ 90 ล้านต้น
 19   62
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 10   36
โครงการวัด ประ รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่้งยืน (Big Cleaning Day)
โครงการวัด ประ รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่้งยืน (Big Cleaning Day)
 11   43
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ \
กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ \"ความท้าทายงานอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับโลกที่ผันผวน\" \"Environmental Health, A Vital Challenges in Response to VUCA World\"
 10   43
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ \
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ประจำปี 2566
 14   51
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566
 12   82
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 7   37
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ \
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกภายใต้ชื่อ \"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน\" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
 10   38
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง \
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง \"รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น\"
 6   40
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ฯลฯ (LTC)
โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข ฯลฯ (LTC)
 11   36
โครงการสนับสนุนและจัดบริการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสนับสนุนและจัดบริการการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 7   36
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565 หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก (การต่อยอดผลิตภัณฑ์)
โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปี 2565 หลักสูตร การสานตะกร้าพลาสติก (การต่อยอดผลิตภัณฑ์)
 10   34
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 10   34
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
 9   35
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 8   40
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 8   33


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2