เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
16   คน
สถิติทั้งหมด
103560   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2
โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการฝึกอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะที่ 2
 23   2
คณะผู้บริหารลงพื้นที่ออกตรวจความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสาเล้า
คณะผู้บริหารลงพื้นที่ออกตรวจความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเสาเล้า
 3   11
การออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยระบบดิจิทัล E-Smart Service หรือ(ESS)
การออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอพพลิเคชั่นนวัตกรรมการบริการสาธารณะโดยระบบดิจิทัล E-Smart Service หรือ(ESS)
 29   18
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจพัฒนาการเด็กเล็ก และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
โครงการส่งเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจพัฒนาการเด็กเล็ก และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
 21   24
งานประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
งานประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566
 22   35
การประชุมและมอบนโยบาย No Gift Policy
การประชุมและมอบนโยบาย No Gift Policy
 6   26
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยใส่ใจศาสนา (ภายใต้กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัยใส่ใจศาสนา (ภายใต้กิจกรรมวันมาฆบูชา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 7   913
กิจกรรมประชาคมหมู่ 6 และหมู่ 10  การขอความเห็นชอบใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมประชาคมหมู่ 6 และหมู่ 10 การขอความเห็นชอบใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 13   32
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
 11   43
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน “กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน”
โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน “กิจกรรมถังขยะเปียกลดโลกร้อน”
 18   33
พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น
 13   33
โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 (วันที่ 19 สิงหาคม 2565)
โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 (วันที่ 19 สิงหาคม 2565)
 9   41
ร่วมสืบสานกิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา
ร่วมสืบสานกิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา
 10   55
ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการรักษาวินัย
ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการรักษาวินัย
 1   40
ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการรักษาวินัย
ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ด้านการรักษาวินัย
 1   50
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565
 9   47


หน้าที่ 1ทั้งหมด1
1