เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
103556   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

หัวหน้าส่วนราชการ

นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายสุดจิตต์ รักงาม
รองปลัดเทศบาล
0957738849
นายธีรยุทธ์ แสงหมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
098-689-3948
สิบเอกสมหมาย ทาโบราณ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895693948
นางนันทิกา ชนะภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
091-4424192