เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
152501   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

เอกสารดาวน์โหลด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
โครงการลดการใช้พลังงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    2.29M
รายงานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2566    10.16M
กิจกรรมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตำบลหนองเสาเล้า    310.28k
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566    1.2M
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    5.91M
รายงานผลการดำเนินงาน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2566    6.4M
ประกาศรายชื่อผู้มายืนยันตัวตนรายใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึงแก่กรรม ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2567    9.44M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่    1.7M
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2567    327.19k
เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567    158.53k
นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายใน ปี 2567    649.39k
ทบทวนกฎบัตรประจำปี 2567    5M
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึงแก่กรรม ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2567    7.15M
มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน 2566    316.15k
นโยบายและวิธีการตรวจสอบภายใน ปี 2566    638.22k
เกณฑ์การติดตามรายงานผลการปฎิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2566    157.28k
กฎบัตร ประจำปี 2566    1.47M
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า รายใหม่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567    57.03k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึงแก่กรรม ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2567    9.29M
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น    114.59k


หน้าที่ 1ทั้งหมด2
1 2