เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
829   คน
สถิติทั้งหมด
165020   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเสาเล้า
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
  โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ภายใ...
 • ขั้นตอนการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญ...
  ขั้นตอนการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญ...
 • ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด...
  ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
 • โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย
  โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย
 • การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พ...
  การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พ...
 • นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า นำนักเรีย...
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า นำนักเรีย...
 • กิจกรรมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อ...
  กิจกรรมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อ...
 • หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ
  หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ
 • โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ...
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ...
 • กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน \
  กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน \"...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภา...
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
 • โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
  โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
 • โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง...
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง...
 • โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำห...
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำห...
 • โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทา...
  โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทา...
 • งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุ...
  งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุ...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการลดการใช้พลังงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ 2567
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-040138 043-040138 saraban_05400504@dla.go.th
065-2279426
061-0283109
043-040138
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
โทร.043-040138

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2567
ซื้อยางขนาด 750/16 จำนวน 1 เส้น สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 85-2232 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2567
ซื้อเทียนพรรษา แบบกลม ขนาด 9x90 เซนติเมตร จำนวน 9 ชุด ตามโครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2567
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
15/07/2567
ซื้อสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง ติดรถราชการ จำนวน 4 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2567
ซื้อต้นไม้ กล้าไม้ วัสดุ ดินปลูก ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทั่วไป ( 18 ก.ค. 67 ) ขก 0023.3/19666
การขุดบ่อใกล้แนวเขต
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน้าที่ของเทศบาล
อัตราภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS


Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงบประมาณ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงการคลัง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมจัดหางาน
 • ธ.ออมสิน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ธกส
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น