เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
21   คน
สถิติทั้งหมด
152503   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเสาเล้า
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พ...
  การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พ...
 • นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า นำนักเรีย...
  นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า นำนักเรีย...
 • กิจกรรมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อ...
  กิจกรรมลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ด้อ...
 • หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ
  หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินสำหรับคนพิการ
 • โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ...
  โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุ...
 • กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน \
  กิจกรรม โครงการปลูกต้นไม้ เนื่องใน \"...
 • โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภา...
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภา...
 • พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบ...
 • โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
  โครงการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2567
 • โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง...
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีง...
 • โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำห...
  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำห...
 • โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทา...
  โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทา...
 • งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุ...
  งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุ...
 • กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
 • โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประ...
  โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประ...
 • โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับ...
  โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับ...
 • กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความ...
  กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความ...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
โครงการลดการใช้พลังงาน และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประกาศสรรหาพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ 2567
รายงานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-040138 043-040138 saraban_05400504@dla.go.th
065-2279426
061-0283109
043-040138
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
โทร.043-040138

O16 05/04/2567     43
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2567
จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสาเล้า (พลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2567
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การอบรม ด่วนที่สุด ( 21 มิ.ย. 67 ) ขก 0023.3/ว 16909
การขุดบ่อใกล้แนวเขต
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน้าที่ของเทศบาล
อัตราภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS


Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กรมจัดหางาน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ธ.ออมสิน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมบัญชีกลาง