เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
11   คน
สถิติทั้งหมด
152493   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

กองคลัง

นางนันทิกา ชนะภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
0914424192
นางสาวจริยา ดวงพุทธา
098-194-5161
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางกรรวี กาบแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการนักวิชาการพัสดุ
096-307-8476
นางสาวเบญจมาศ สุดรัก
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
0880696512
-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.
นางสาวธัญญาภรณ์ ภูวงษ์ไกร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
088-941-5478
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้