เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
26   คน
สถิติทั้งหมด
152508   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

กองการศึกษา

นายสุดจิตต์ รักงาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0957738849
นางสาววรัทยา พินิจลึก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0980970209
นางกุลนาถ ปังศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
0828217205
น.ส.หทัยาวรรณ กุลรัตนไพศาล
ครูชำนาญการ
091-679-4795
นางมณีรัตน์ ศรีวงษ์รักษ์
ครูชำนาญการ
089-840-2469
นางกิติมาพร บัวศรี
ครูชำนาญการ
085-741-5099
นางพิยดา นาส้มกบ
ครูชำนาญการ
092-283-7151
นางฉวีวรรณ เหล่าประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็ก
093-676-0618
น.ส.จิรายุ พูนแสนดี
ผู้ดูแลเด็ก
089-085-2689