เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
152501   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

หน่วยปฏิบัติการ ทต.หนองเสาเล้า

นางสาววงวาส จันทร์ลุน
นักสุขาภิบาลชำนาญการ
0621964768
นายวีระ มาทวงษ์
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฉุกเฉินทางการแพทย์
061-259-7499
นายสมบัติ ประทุมชู
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฉุกเฉินทางการแพทย์
097-2072814
นางพรประภา อุปมาโท
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฉุกเฉินทางการแพทย์
063-7329754
นางสาวฤดี วงศ์ศรีรักเมือง
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานฉุกเฉินทางการแพทย์
092-6012967