เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
79   คน
สถิติทั้งหมด
131484   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566    14.59M
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)    1.13M
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเด็กและเยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดขอนแก่น    114.59k
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Serviec) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแพ    1.13M
ประกาศอุทยานแห่งชาติภูเวียง เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงในช่วงสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง    79.64k
กิจกรรมทวนสอบและติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน     4.92M
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนประชาชนร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคงทั่วไป ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567    964.02k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง ผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2566    560.65k
สรุปผลการดำเนินงานโครงการ Smart ชุมแพ (กิจกรรรม Smart I-Pole)    1.68M
การบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ.2566    1.08M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง มอบอำนาจการสั่งและการอนุญาต ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ ให้รองนายกเทศมนตรี    24.56k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียน เดือน ตุลาคม 2566    67.91k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึงแก่กรรม ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566    9.41M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)    657.37k
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 19 \"Khon Kaen Internationnal Marathon 2024 (KKIM 2024)\"ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2567     430.81k
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน สำหรับงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    870k
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแจ้งระงับการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีถึงแก่กรรม ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2566    9.54M
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พศ.2567 ที่มาลงทะเบียน เดือน กันยายน 2566    85.91k
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    1.15M
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    333.49k


หน้าที่ 1ทั้งหมด6
1 2 3 4 5 6 >>