เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
65   คน
สถิติทั้งหมด
148434   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

สมาชิกสภา

นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
นายวรเทพ สอนโส
รองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0650932692
นางสาวณัฐสินี เทาดี
เลขาสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0887394365
นายประมุข แก้วทาสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0882861207
นายไชยา สมผุย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0801629075
นาวสาวเบญจมาศ ทุนประเทือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0924576829
นายวีระ พุทธระสุ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0639904149
นายธวัชชัย ทับชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
2857597424
นางหวานเย็น โคตะมะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0931034521
นายวัฒนา แสนเสริม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0926309886
นายสมมารถ สว่างพรม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0844823690
นายสุทธิวัฒน์ ดาบจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0972523125